WiadomośćGOAP: zmiana terminów opłat za śmieci
(Kategoria: Swarzędz - wiadomości, informacje)
Dodane przez admin
poniedziałek 14 grudnia 2015 - 12:58:49


GOAP: zmiana terminów opłat za śmieci

Od stycznia 2016 r. zmienią się terminy płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Od nowego roku opłata winna być wnoszona co miesiąc, a nie jak do tej pory co dwa miesiące. Dodatkowo wiosną nastąpi zmiana regulaminu utrzymania i czystości w gminach należących do Związku Międzygminnego GOAP.


Reklamy Google:


Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 roku zmianie ulegną terminy płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości, których obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, zobowiązani są uiszczać opłatę w następujących terminach:

 • za styczeń do 15 stycznia,
 • za luty do 15 lutego,
 • za marzec do 15 marca,
 • za kwiecień do 15 kwietnia,
 • za maj do 15 maja,
 • za czerwiec do 15 czerwca,
 • za lipiec do 15 lipca,
 • za sierpień do 15 sierpnia,
 • za wrzesień do 15 września,
 • za październik do 15 października,
 • za listopad do 15 listopada,
 • za grudzień do 15 grudnia.

W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub jej wysokość - w tym złożenia nowej lub korekty deklaracji, opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności. Dodatkowo wiosną nastąpi zmiana regulaminu utrzymania i czystości w gminach należących do Związku Międzygminnego GOAP pod kątem warunków dostarczania odpadów do spalarni odpadów.

Więcej informacji na stronie: www.goap.org.pl/stawki-i-terminy-2014/

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomości

Źródło: 24 Swarzędz - Portal Mieszkańców > Swarzędz > Metropolia Poznań
( http://24swarzedz.pl/news.php?extend.1823 )