WiadomośćBudżet obywatelski Swarzędza na 2017 r.
(Kategoria: Swarzędz - wiadomości, informacje)
Dodane przez admin
poniedziałek 11 kwietnia 2016 - 15:53:22


Budżet obywatelski Swarzędza na 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz przedstawił założenia do budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Na projekty zgłoszone przez mieszkańców przeznaczone zostanie 1,5 mln złotych. Propozycje będzie można zgłaszać od 9 maja do 10 czerwca. Głosowanie zaplanowano w sierpniu i wrześniu 2016 r.


Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, ma na celu przekazanie mieszkańcom części kompetencji związanych z dzieleniem i inwestowaniem dochodów gminy. Jest to kierunek dążący do aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, dający możliwość bezpośredniego decydowania nad wybraniem priorytetów rozwoju w ramach lokalnej społeczności.

W Swarzędzu na ten cel zostanie przeznaczone 1,5 mln złotych z budżetu na rok 2017. Budżet obywatelski zostanie podzielony na trzy części. Głosowanie odbędzie się nad projektem głównym, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz nad projektami lokalnymi, których suma nie przekroczy 300 tys. zł, a wartość jednostkowa 100 tys. zł oraz projektami dodatkowymi, których suma nie przekroczy 200 tys. zł, a wartość jednostkowa 50 tys. zł.

Reklamy Google:


Każdy z mieszkańców gminy Swarzędz, który ukończył 18 rok życia, będzie miał prawo do zgłoszenia jednego projektu. Przygotowano specjalne formularze, w których będzie trzeba zawrzeć orientacyjną wycenę, lokalizację, założenie inwestycji, skrócony opis projektu oraz zdjęcie/wizualizację. Projekty będzie weryfikowała pod względem formalnym i merytorycznym 7-osobowa komisja, powołana z 5 przedstawicieli poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz 2 radnych wybranych przez Przewodniczącą Rady Miejskiej.

Komisja będzie odpowiedzialna za weryfikację projektów pod względem: poprawności wypełnienia formularza pod względem formalnym, zgodności projektu z zadaniami i kompetencjami gminy, znaczenia projektu dla społeczności lokalnej, możliwości realizacji projektu (w tym pod względem prawnym, technicznym, technologicznym, przestrzennym, organizacyjnym), szacunkowego kosztu realizacji inwestycji, pozytywnej opinii wydziału/referatu merytorycznego Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy najpóźniej 30.09.2016 r. kończą 16 rok życia. Odbywać się będzie ono drogą internetową i tradycyjną na kartach do głosowania dostępnych w ratuszu i wskazanych miejscach. Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną przedstawione do akceptacji burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi.

Harmonogram dotyczący budżetu obywatelskiego gminy Swarzędz:
- kampania informacyjna: (od 18.04.2016 do 30.09.2016),
- zgłaszanie propozycji projektów wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz (od 9.05.2016 do 10.06.2016),
- powołanie zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji (do 10.06.2016),
- weryfikacje złożonych propozycji przez zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji (od 13.06.2016 do 29.07.2016),
- podanie do publicznej wiadomości listy projektów obejmującej pozytywnie zweryfikowane propozycje (29.07.2016),
- głosowanie (od 01.08.2016 do 30.09.2016),
- ogłoszenie wyników konsultacji (do 14.10.2016).

Źródło: UMiG Swarzędz

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomościZobacz artykuły powiązane:

Budżet obywatelski Swarzędza - wyniki głosowania

We wtorek, 22 września 2015 r. burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek przedstawił zwycięskie projekty, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz w 2016 roku. Na ten cel przeznaczono 1,5 mln zł. W głosowaniu, które odbyło się między 1 lipca a 18 września wzięło udział 8662 mieszkańców.Źródło: 24 Swarzędz - Portal Mieszkańców > Swarzędz > Metropolia Poznań
( http://24swarzedz.pl/news.php?extend.1899 )